Monday, November 16, 2009

Paandam: Indi Manulog-tulog Bisan Diin Lang!

Ay abaw mga inday, ang bilin ko lang sa inyo, indi gid manulog-tulog bisan diin. Kay bisan ano gali ang himuon sa inyo, mu-ok man gihapon ang tulog ninyo. Amo na gani nga dapat maintiyendihan gid ninyo kun ngaa, sa pag-abot sang panahon nga makerengkeng na kamo, indi gid ako magasugot nga mamiyesta kamo kag mangayaw sa iban nga lugar kay basi kun didto kamo matulugan tungod nga alang-alang na ang kagab-ihon kag nahawiran na sang barkada, ah, indi gid ako magpasugot. Ay abaw mga inday! Basi indi lang pinta sa guya ang inyo maaguman!Car WashCar wash ako kaina sang aga. Wala pa ako naanad kay indi ni akon obra sang una ang pa car wash. Kag wala ako nag-expectar nga kadugay gali makalakakas ang pila na ka bulan nga nasupot nga palugot sang akon salakyan.

Kag as usual, ang kasami nga mamunohan sang akon wheels ay ang gupi sa iya buli, inagyan sang pagkaatras sang Crosswind sang nalipat siya nga ara pa ko sa likod niya.

Siling sang miga ko nga si Pearl, miguhay gid kami ni Bing, kay amo man ang iya salakyan, puro binungguan piyak kag piyak. Kun para kay Bing ginapabay-an niya ang iya mga gupi kay sculpture ini, ako ya ginapabay-an ko lang na da bisan nabayran na ko kay statement ini. Statement sang kapabayaan sang tawo nga dapat amo ang nagadala sining salakyan nga ini sa car wash.

Havaianas Nga Tsinelas

Havaianas, hay pwerte! Sa balay, may anom na ka paris!

Ngaa sang una, wala man Havaianas, nabuhi man kami? Daw indi man kulang ang amon childhood?

Nadumduman ko pa sang una, lagsanay, tinggayuhay, panaguay, tumba patis, nagatiniil man lang kami, kun nakatsinelas, bitas pa, ginahigtan pa sang alambre para lang mapuslan pa. Agwantahanay pa na asta maupod and swelas.Subong ya, Havaianas gid ya? Kag ngaa linibo na gid na ya ang bili sang tsinelas haw? Ahaw nga tsinelas? Kag ngaa ginpadaku nga daw piyesta gid ya kapin pa kun ikaw mismo ang makapili sang imo naluyagan nga kombinasyon sang mga kulor sang swelas kag strap sang Havaianas.Kag may hirit pa gid ang Havaianas nga ini, wala labot nga kamahal na nga indi ko maintindihan ang smagol nga ini, patakdan pa gid Pininho nga pwerte kamahal! PhP250???Hay, Havaianas, kun indi lang nga isa ka nga simbolo ukon remembrance sang mga napamaligya sang anak ko sang iya mga paintings, indi gid ako magpasugot magbakal sang amo sini kamahal nga smagol.

Ugaling, kaysa naman maurot lang sa kaon-kaon kag piknit-piknit ang kinitaan ni Bea sa iya mga paintings, mas maayo na lang nga may lantawon man siya sa iya mga nabaligya. Daw isa ka panglakaton sa iya nga kinabuhi, nga ang buot silingon, sa kada bag-o nga pares sang Havaianas nga mabakal niya, isa ini ka tikang palapit sa isa ka masanag nga buwasdamlag para sa akon bunggaitan nga anak.

Ang Havaianas, bow!

Saturday, October 31, 2009

Bahay ni Kuya, Balay ni Manong: Pinoy Big Brother Bacolod Edition


Kun kaisa daw katulad sang Bahay ni Kuya ukon Balay ni Manong sang Pinoy Big Brother ang tagsa-tagsa ka panimalay.

Bisan sang nagasugod pa lang ang PBB, masami na kami sa amon panimalay nagalantaw sang ini nga reality show. Kailinit magsagi lantaw sang pangabuhi sang iban pero amo ini ang kultura sang Pinoy: uzi.

Dasun, kun isa ikaw sa nagapameriphe nga wala gid nagalantaw sang wala pulos nga palagwa-on nga ini tungod kay buki, sorry ka na lang kay out ka man sa istoryahanay pagkabwas kay indi ka ya updated sa happenings sa Bahay ni Kuya. Daw may lain ka ya nga kalibutan nga biskan ano mo pa nga paalam-alam, daw ikaw pa ya ang evicted sa imo paalam-alam or paclass-class. Classtiguhon gali.

Balik kita sa aton iya tagsa-tagsa ka panimalay. Kun kaisa may ara gid nga miyembro sang panimalay mo nga kanami gid i-nominate para ma-evict. Sa amon kaso, bisan sa langas-langas lang nga istorya, ang amon permi nga nominee sa amon Bahay ni Kuya ay si Kuya mismo. Kay man, pisan tuod pero daw kapeke bala nga pagkapisan, ka-over. Dason manghikay sa iban pero unanimous ang tanan dala ang maid nga si Kuya gid ang dapat ma-evict. Ti, ano pa, nagtuod gid eh. Nagvoluntary exit pa si Kuya.

Sa siling pa sang akon friend nga si Nonoy, "Amo gid na pangabuhi, daw life." Kag bisan wala na si Kuya, padayon gid gihapon ang pangabuhi sa Bahay ni Kuya, este Bahay ni Ate na subong.

Sunday, October 25, 2009

Ang Ingron, Bow (Nahanungod sa "Ingrown Toenail")


Abaw sa pagkasakit gid kun ikaw may ingron. Sa English, ang tawag sini, ingrown toenail.

Talagsa man lang ako maka-ingron kay indi man ako mahilig magpapedicure or mangpamanicure sang akon mga kuko. Basta mautdan lang ang akon kuko, okay na ko.

Ano man to ya sang una nga napensaran ko magpapedicure for a change. Abaw, pamatyagan ko nagpadentista ako sa kuko sang tiil ko! Hala lukit sang manikurista, amo man ang akon uri-od imbes nga magpatuyo-tuyo kun tani ako! Kay wala kuno ako garelax, basol pa sa akon sang bag-uhanon siguro to nga manuglukit sang kuko. May pangalan pa naman ang parlor nga ginsudlan ko kay tuyo ko man gid magrelax. Apang, sakit gid ya

Natapos man gid ang akon penitensiya. Ka-cute na lantawon sang mga kuko ko sa tiil. Indi na ko magpamanicure ah, basi torture na naman, mabayad pa ko para lang sakiton?! Wala ko naghatag tip! Hambal ko sa lawas ko, indi na ko to magbalik nga parlor!

Pero daw kalain gid ya sang ginabatyag sang akon kamalagko sa tuo ko nga tiil. Makalipas ang pila ka adlaw, naghubag gid eh. Ingron na gid ya eh! Gabusog, gangutngot, galalaway na ako sang kasakit.

Kun anu-ano na nga mga bulong pinamutang ko, wala gid gihapon alibyo. Mga tatlo na ka semana ang kiang-kiang ko, ginakulbaan na ako kay indi gid ako papahuwayon sang ngutngot.

Isa ka adlaw, samtang nagasakay ako sa jeep pakadto sa akon ginaopisinahan, sang ari na kami sa may dalan Gatuslao sa likod sang Provincial Capitol, may lamharon nga nagpapara sang jeep nga ginasakyan namon. Pasimple pa, kay gali, snatcher. Ginpahinay niya lang ang jeep para makalayat siya pasulod dungan lab-ot sa kulintas sang babaye sa tupad ko. Nakibot ang babaye, ako nakasinggit man, "Ay, hala! Ano 'to???!"

Nalagyo dayon ang pamatan-on dala ang nabugto nga kulintas. May nabilin pa sa li-og sang babaye. Ako ya, mas nakibot kay nalapakan sang snatcher ang akon tiil, didto gid sa akon ingron! Pwerte kasakit! Nagdinugo sa akon tsinelas ang ingron nga nagbuswang! Dugo!! Buswang!!!

Pero abi mo bala, pasalamat gid ako sa snatcher nga adto. Kay kun indi tungod sa hinaras-haras nga paglapak niya sa ingron ko, siguro wala pa gid ako gihapon naumpawan sang palamanog.

Ti, nakaginhawa man gid! Nagtawhay man gid ang akon pamatyag kay nagkupos man gid ang akon ingron.

Bow.

Thursday, October 22, 2009

Ilongglish

Gusto ko lang. Para lain naman, tilaw ko sulat sa akon hinambalanon. Napyaran ko, ga-evolve na gid ang Ilonggo ukon Hiligaynon. Antes nag-uso ang text, ang amon hinambalanon, kalabanan sa hambal lang. Subong kay may text na, nanotisyahan ko nga nagalain-lain ang mga spelling sang mga Ilonggo words depende sa pamatin-an kag naandan sang nagatext. Abaw, kinahanglan gid gali nga buhion ang amon hinambalanon kag i-preserve. Ti sige ah, try ko sa masarangan lang sang powers ko. Indi ko man masunod ang mga dinumaan nga Inilonggo, ang modern eh.

Tsinelas Nga Havaianas

Sa dinugay-dugay nga panahon, nakabakal man gid ko tsinelas nga Havaianas. Remembrance ko sa kinitaan ko sa face painting ah, hehehe.

Sa dinugay-dugay ko nga likaw sang mahal nga tsinelas, siguro, kun tipunon ang tanan nga baratuhon ko nga tsinelas nga pinamakal, pwede na siguro duha ka Havaianas. Amo man gali gihapon nagasto ko.

Subong, tuod na gid ni ya. Suksok ko pa gani subong bisan sa sulod balay. Wala lang, feel ko lang. Ginalikaw ko sa mga upod ko di sa balay kay kahilig gid nila magsuksok sang tsinelas nga indi ila. Abi nila indi ko maabot nga ginasuksok nila mga tsinelas ko kun wala ko sa balay. Abaw, mabatyagan ko gid ang istampa sang ila mga tiil kay mas gagmay kaysa sa akon tiil. Ti bal-anon gid ang dulot sang ila tiil sa talapakan sang tsinelas. Kailinit. Kakalam sa pamatyag. Daw may duwende nga naglapak. Grrrr....!

Amo na nga ginapahibalo ko gid sa ila kun ano ini kamahal nga tsinelas kay abaw daw itarag lang nila sa ila ordinaryo nga lakat.

Hay nano man ini nga nag-ininto man ko sa ahaw gid lang nga Havaianas. Ti mo.
Related Posts with Thumbnails