Saturday, October 31, 2009

Bahay ni Kuya, Balay ni Manong: Pinoy Big Brother Bacolod Edition


Kun kaisa daw katulad sang Bahay ni Kuya ukon Balay ni Manong sang Pinoy Big Brother ang tagsa-tagsa ka panimalay.

Bisan sang nagasugod pa lang ang PBB, masami na kami sa amon panimalay nagalantaw sang ini nga reality show. Kailinit magsagi lantaw sang pangabuhi sang iban pero amo ini ang kultura sang Pinoy: uzi.

Dasun, kun isa ikaw sa nagapameriphe nga wala gid nagalantaw sang wala pulos nga palagwa-on nga ini tungod kay buki, sorry ka na lang kay out ka man sa istoryahanay pagkabwas kay indi ka ya updated sa happenings sa Bahay ni Kuya. Daw may lain ka ya nga kalibutan nga biskan ano mo pa nga paalam-alam, daw ikaw pa ya ang evicted sa imo paalam-alam or paclass-class. Classtiguhon gali.

Balik kita sa aton iya tagsa-tagsa ka panimalay. Kun kaisa may ara gid nga miyembro sang panimalay mo nga kanami gid i-nominate para ma-evict. Sa amon kaso, bisan sa langas-langas lang nga istorya, ang amon permi nga nominee sa amon Bahay ni Kuya ay si Kuya mismo. Kay man, pisan tuod pero daw kapeke bala nga pagkapisan, ka-over. Dason manghikay sa iban pero unanimous ang tanan dala ang maid nga si Kuya gid ang dapat ma-evict. Ti, ano pa, nagtuod gid eh. Nagvoluntary exit pa si Kuya.

Sa siling pa sang akon friend nga si Nonoy, "Amo gid na pangabuhi, daw life." Kag bisan wala na si Kuya, padayon gid gihapon ang pangabuhi sa Bahay ni Kuya, este Bahay ni Ate na subong.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails