Thursday, October 22, 2009

Tsinelas Nga Havaianas

Sa dinugay-dugay nga panahon, nakabakal man gid ko tsinelas nga Havaianas. Remembrance ko sa kinitaan ko sa face painting ah, hehehe.

Sa dinugay-dugay ko nga likaw sang mahal nga tsinelas, siguro, kun tipunon ang tanan nga baratuhon ko nga tsinelas nga pinamakal, pwede na siguro duha ka Havaianas. Amo man gali gihapon nagasto ko.

Subong, tuod na gid ni ya. Suksok ko pa gani subong bisan sa sulod balay. Wala lang, feel ko lang. Ginalikaw ko sa mga upod ko di sa balay kay kahilig gid nila magsuksok sang tsinelas nga indi ila. Abi nila indi ko maabot nga ginasuksok nila mga tsinelas ko kun wala ko sa balay. Abaw, mabatyagan ko gid ang istampa sang ila mga tiil kay mas gagmay kaysa sa akon tiil. Ti bal-anon gid ang dulot sang ila tiil sa talapakan sang tsinelas. Kailinit. Kakalam sa pamatyag. Daw may duwende nga naglapak. Grrrr....!

Amo na nga ginapahibalo ko gid sa ila kun ano ini kamahal nga tsinelas kay abaw daw itarag lang nila sa ila ordinaryo nga lakat.

Hay nano man ini nga nag-ininto man ko sa ahaw gid lang nga Havaianas. Ti mo.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails