Monday, November 16, 2009

Paandam: Indi Manulog-tulog Bisan Diin Lang!

Ay abaw mga inday, ang bilin ko lang sa inyo, indi gid manulog-tulog bisan diin. Kay bisan ano gali ang himuon sa inyo, mu-ok man gihapon ang tulog ninyo. Amo na gani nga dapat maintiyendihan gid ninyo kun ngaa, sa pag-abot sang panahon nga makerengkeng na kamo, indi gid ako magasugot nga mamiyesta kamo kag mangayaw sa iban nga lugar kay basi kun didto kamo matulugan tungod nga alang-alang na ang kagab-ihon kag nahawiran na sang barkada, ah, indi gid ako magpasugot. Ay abaw mga inday! Basi indi lang pinta sa guya ang inyo maaguman!Car WashCar wash ako kaina sang aga. Wala pa ako naanad kay indi ni akon obra sang una ang pa car wash. Kag wala ako nag-expectar nga kadugay gali makalakakas ang pila na ka bulan nga nasupot nga palugot sang akon salakyan.

Kag as usual, ang kasami nga mamunohan sang akon wheels ay ang gupi sa iya buli, inagyan sang pagkaatras sang Crosswind sang nalipat siya nga ara pa ko sa likod niya.

Siling sang miga ko nga si Pearl, miguhay gid kami ni Bing, kay amo man ang iya salakyan, puro binungguan piyak kag piyak. Kun para kay Bing ginapabay-an niya ang iya mga gupi kay sculpture ini, ako ya ginapabay-an ko lang na da bisan nabayran na ko kay statement ini. Statement sang kapabayaan sang tawo nga dapat amo ang nagadala sining salakyan nga ini sa car wash.

Havaianas Nga Tsinelas

Havaianas, hay pwerte! Sa balay, may anom na ka paris!

Ngaa sang una, wala man Havaianas, nabuhi man kami? Daw indi man kulang ang amon childhood?

Nadumduman ko pa sang una, lagsanay, tinggayuhay, panaguay, tumba patis, nagatiniil man lang kami, kun nakatsinelas, bitas pa, ginahigtan pa sang alambre para lang mapuslan pa. Agwantahanay pa na asta maupod and swelas.Subong ya, Havaianas gid ya? Kag ngaa linibo na gid na ya ang bili sang tsinelas haw? Ahaw nga tsinelas? Kag ngaa ginpadaku nga daw piyesta gid ya kapin pa kun ikaw mismo ang makapili sang imo naluyagan nga kombinasyon sang mga kulor sang swelas kag strap sang Havaianas.Kag may hirit pa gid ang Havaianas nga ini, wala labot nga kamahal na nga indi ko maintindihan ang smagol nga ini, patakdan pa gid Pininho nga pwerte kamahal! PhP250???Hay, Havaianas, kun indi lang nga isa ka nga simbolo ukon remembrance sang mga napamaligya sang anak ko sang iya mga paintings, indi gid ako magpasugot magbakal sang amo sini kamahal nga smagol.

Ugaling, kaysa naman maurot lang sa kaon-kaon kag piknit-piknit ang kinitaan ni Bea sa iya mga paintings, mas maayo na lang nga may lantawon man siya sa iya mga nabaligya. Daw isa ka panglakaton sa iya nga kinabuhi, nga ang buot silingon, sa kada bag-o nga pares sang Havaianas nga mabakal niya, isa ini ka tikang palapit sa isa ka masanag nga buwasdamlag para sa akon bunggaitan nga anak.

Ang Havaianas, bow!
Related Posts with Thumbnails