Sunday, October 25, 2009

Ang Ingron, Bow (Nahanungod sa "Ingrown Toenail")


Abaw sa pagkasakit gid kun ikaw may ingron. Sa English, ang tawag sini, ingrown toenail.

Talagsa man lang ako maka-ingron kay indi man ako mahilig magpapedicure or mangpamanicure sang akon mga kuko. Basta mautdan lang ang akon kuko, okay na ko.

Ano man to ya sang una nga napensaran ko magpapedicure for a change. Abaw, pamatyagan ko nagpadentista ako sa kuko sang tiil ko! Hala lukit sang manikurista, amo man ang akon uri-od imbes nga magpatuyo-tuyo kun tani ako! Kay wala kuno ako garelax, basol pa sa akon sang bag-uhanon siguro to nga manuglukit sang kuko. May pangalan pa naman ang parlor nga ginsudlan ko kay tuyo ko man gid magrelax. Apang, sakit gid ya

Natapos man gid ang akon penitensiya. Ka-cute na lantawon sang mga kuko ko sa tiil. Indi na ko magpamanicure ah, basi torture na naman, mabayad pa ko para lang sakiton?! Wala ko naghatag tip! Hambal ko sa lawas ko, indi na ko to magbalik nga parlor!

Pero daw kalain gid ya sang ginabatyag sang akon kamalagko sa tuo ko nga tiil. Makalipas ang pila ka adlaw, naghubag gid eh. Ingron na gid ya eh! Gabusog, gangutngot, galalaway na ako sang kasakit.

Kun anu-ano na nga mga bulong pinamutang ko, wala gid gihapon alibyo. Mga tatlo na ka semana ang kiang-kiang ko, ginakulbaan na ako kay indi gid ako papahuwayon sang ngutngot.

Isa ka adlaw, samtang nagasakay ako sa jeep pakadto sa akon ginaopisinahan, sang ari na kami sa may dalan Gatuslao sa likod sang Provincial Capitol, may lamharon nga nagpapara sang jeep nga ginasakyan namon. Pasimple pa, kay gali, snatcher. Ginpahinay niya lang ang jeep para makalayat siya pasulod dungan lab-ot sa kulintas sang babaye sa tupad ko. Nakibot ang babaye, ako nakasinggit man, "Ay, hala! Ano 'to???!"

Nalagyo dayon ang pamatan-on dala ang nabugto nga kulintas. May nabilin pa sa li-og sang babaye. Ako ya, mas nakibot kay nalapakan sang snatcher ang akon tiil, didto gid sa akon ingron! Pwerte kasakit! Nagdinugo sa akon tsinelas ang ingron nga nagbuswang! Dugo!! Buswang!!!

Pero abi mo bala, pasalamat gid ako sa snatcher nga adto. Kay kun indi tungod sa hinaras-haras nga paglapak niya sa ingron ko, siguro wala pa gid ako gihapon naumpawan sang palamanog.

Ti, nakaginhawa man gid! Nagtawhay man gid ang akon pamatyag kay nagkupos man gid ang akon ingron.

Bow.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails